NorahCoaching

MI IS AZ EGÉSZSÉG MANAGEMENT ÉS COACHING?

 

Az Egészség Management egy egészséges életmódot támogató program, mely tanácsadás és coaching komponensekből tevődik össze.

A coaching egy olyan személyre szabott segítő módszer, amely a tanácsadással ellentétben nem ad konkrét tételes tanácsot, hanem megfelelő eszközökkel segíti az ügyfelet saját erőforrásai feltérképezésében, használatában és a lehető legjobb döntések önálló meghozatalában.

Mindez egy felépített, vezetett, de nem manipulatív beszélgetéssorozatot takar, amelyben a coach és az ügyfél közösen, együttműködve találják meg a legjobb megoldásokat az ügyfél által elérhető, legmagasabb szintű egészség érdekében. Olyan fejlesztő, nevelő, “edző” jellegű tevékenység, ahol a cél a valódi, hétköznapi életben is fenntartható egészséges életmód kialakítása és fenntartása.

Az egészség szempontjából vannak egzakt tudományos elvek, melyeknek ismerete elengedhetetlen az egészséges életmód kialakításához, így szükséges 1-1 “oktatási” és tanácsadási elem beiktatása a programba. Emiatt nem nevezhető a program tisztán coaching-nak. Ettől függetlenül az Egészség Management és Coaching koncepciója a coaching alapú segítségnyújtási forma.

KI AZ A COACH?

A coach az a külső segítő személy, aki objektív külső szemlélőként kérdéseivel és észrevételeivel rávilágít bizonyos összefüggésekre, folyamatokra, törvényszerűségekre, sajátosságokra, melyeket az ügyfél hasznosíthat saját fejlődése érdekében.

A coach szó szerinti fordításban edzőt jelent. Ahogy az edző a tudásával és tapasztalataival segíti a sportolót a minél magasabb szintű sportteljesítmény elérésében, de nem ő végzi el az edzést, úgy az egészség coach is segíti a tudásával és tapasztalataival az ügyfelét a minél magasabb szintű egészség elérésével kapcsolatos döntéseiben, de az utat az ügyfélnek kell bejárnia.

A coach, mint az edző; szintén felmér, értékel, célt és hozzá való tervezetet segít előhozni az ügyfeléből. Ha szükséges, feladatot ad, megfigyel és közösen kiértékelik azt. Az ügyfél legjobb esetben, csak úgy, mint a sportoló; adja magát a folyamatokhoz. Tehát kooperál, dönt, saját erőforrásait felszabadítva cselekszik, dolgozik, formálódik, visszajelez.

MIÉRT PONT A COACHING? Miért ne inkább egy sima tanácsadás?

Egy mondatban összefoglalva: Azért, mert sokkal hatékonyabb!

Amikor egy “idegen szakember” mondja meg a nagy igazságokat ismeretlenül, hogy mi lesz önnek a legjobb, az lehet nagyon találó vagy éppen egy alaposan mellécélzott lövés is. Ilyenkor a tanácsadó részéről a szaktudás, az ismeret és a szándék megvan, de valami nagyon fontos dolog hiányzik; ez pedig az ügyfél mély belső önismerete, a közös munkából fakadó SAJÁT felismerések és “megvilágosodások” pillanata, mely hosszú távon sokkal motiválóbb, mélyebben átformáló, valamint hamarabb sikerre vezető fejlődési folyamatot eredményez.

Mindez azért fontos, mert ebben az esetben az ügyfél egy minden tekintetben kompetensnek tekintett, önálló döntésre képes felnőtt személy, aki felelős személyként ura a saját életének.

A coaching NEM tanácsadás: Nem receptet, részletes étrendet vagy edzéstervet kapnak az ügyfelek egy papíron és nem lesznek magukra hagyva a papírok fölött görcsölve. Nem kell mindent vakon elfogadni. Együtt dolgozva fog magától rájönni; mi is az, ami valóban segítség Önnek!

A coach csak segít, hogy önmaga jöjjön rá; mi hogyan működik, vagy éppen nem működik. Milyen célt, hogyan lehet vagy éppen nem lehet elérni, valamint, hogy hogyan hozza ki magából a legtöbbet a célja érdekében.

El lehet felejteni a görcsölést, a fejfájdítóan merev és frusztráló beszélgetéseket. Nem egy rideg számonkérést kap, hanem szakszerű, empatikus és együttműködő külső segítőt.

Mikor érdemes coach-hoz fordulnia?

 • amikor tudja, hogy változtatnia kell, de nem tudja, miben vagy hogyan
 • amikor próbálkozásai ellenére nem éri el a kívánt célját és nem tudja megfogalmazni, mi lehet az oka
 • amikor túl kevés, túl sok vagy ellentmondásos információk birtokában nem tud dönteni, merre induljon el
 • amikor döntéshelyzetben van és egyedül nem tud vagy akar dönteni
 • amikor van célja, de nem tudja, hogyan érje el
 • amikor fejleszteni szeretné magát
 • amikor érteni akarja, mitől működik valakinek valami, ami önnek nem
 • amikor motivációra, lendületre, külső megerősítésre vagy önbizalomra lenne szüksége
 • amikor olyan probléma vagy nehézség van ön előtt, amihez nem kapott eddig hathatós külső segítséget
 • amikor kérdései vannak, de nem merte feltenni őket egy orvosnak, edzőnek vagy más szakembernek

Az egészség management és coaching segítséget nyújt:

 • az egészség valódi fogalmának megértésében
 • a helyes önismeretben
 • az egészségtudatosság önállóságának fejlődésében
 • a testre ható és benne végbemenő folyamatok megértésében
 • a test reakcióinak helyes dekódolásában
 • a testének egyéni sajátosságainak felismerésében és megértésében
 • a személyre szabott, valóban helyes táplálkozási szokások kialakításában
 • a valóban élvezetes és formáló hatású mozgásforma megtalálásában
 • a minden területen kiegyensúlyozott, komplex, hosszútávon kivitelezhető és valódi élettel összeegyeztethető egészséges életmód kialakításában

Az egészség management és coaching alapelvei:

 • személyre szabottság (testi-lelki értelemben)
 • komplexitás (táplálkozás, mozgás, rekreáció, életvitel, életmód, és időbeosztással való kompatibilitás)
 • kiegyensúlyozottság (nincs túlhangsúlyozva egyik terület sem a másik rovására) flexibilitás (A változó körülményekhez való adaptáció.)
 • maximális hatékonyság és csapatmunka az aktuális trendek és irányzatok hatásától való mentesség mentesség a személyes döntésre vonatkozó manipulatív hatástól és diszkriminációtól
 • bizalom alapú kooperáció az ügyfelekkel való kapcsolatban tudományosan megalapozott, de ésszerű, személyre szabott tanácsadás
 • az elérhető legmagasabb, reális egészségi szint megcélzása

Az egészség management és coaching…

 • NEM orvosi szolgáltatás
 • NEM személyi edzés
 • NEM dietetikai szolgáltatás
 • NEM gyógytorna
 • NEM pszichológiai szolgáltatás
 • NEM tanácsadás
 • NEM helyettesítheti vagy írja felül a fentieket, bár területeit részben, kompetensen érinti
 • NEM helyettes döntéshozó tanácsadó szervezet

VALÓJÁBAN egy lehetőség, egy KAPASZKODÓ az egészséges életmód kialakításához!

SAJÁTOS EGYÜTTMŰKÖDÉSI FOLYAMAT

Ideális esetben az együttműködés zavartalan és a vélemények összehangolódása egyre inkább növekszik a találkozók alkalmával. Viszont amennyiben nem ilyen ideális az összehangolódás időszaka, abban az esetben sincsen gond vagy összeférhetetlenség!

A coaching egy teljes mértékben őszinte és bizalmi együttműködésen alapuló egyenrangú partnerkapcsolat, nem pedig egy alá-fölé rendelő viszony. A coach és az ügyfél egy hajóban evezve, egy célért dolgoznak. Véleményük eltérhet, de a hajó az ügyfél élete, így a döntéseket teljes szabadsági joggal ő hozza. A javaslatokra adott nemleges válasz és a “nem döntés” is döntés, melyet a coach fenntartások nélkül elfogad. Ez szintén benne van a coaching folyamatában.

Az ügyfél minden ponton szabadon dönt az útjáról és őszintén számol be döntéseiről, valamint annak következményeiről is. Az ügyfelet elmarasztalás és ítélkezés a döntései miatt nem éri, a coach mindenfajta döntést a folyamat részekén értelmezendően kezel és értékel. A folyamatokat együtt vizsgálja az ügyféllel és levonják a konzekvenciákat.

Mind az ügyfél mind a coach részéről történő hiba vagy helytelen helyzetértékelés is lehet a tanulási folyamat része, melyben idővel kikristályosodik a megfelelő út iránya. A cél a lehető legmagasabb szintű, reálisan elérhető egészségi állapotra való törekvés.

Ez a fajta együttműködés más tanácsadási és ügyfélkapcsolati rendszerekben nem értelmezhető, csak a coaching rendszer sajátossága. Mindazonáltal hatékony, érzékeny, biztonságos együttműködési forma, melynek alapja a kölcsönös tisztelet és bizalom. A coach tiszteli az ügyfél személyét, autonómiáját, személyi szabadságát és szabad akarati döntésének minden formáját. Az ügyfél tiszteli a coach személyét, szaktudását és kompetenciáját.

MIÉRT PONT A NORAHCOACHING?

Mert átmentem azon, amin Ön! Sőt, Önnel együtt megyek, fejlődök és változok folyamatosan.

Mert egy meghatározott cél érdekében olyan felépített, stratégikus életmód-fejlesztésben lesz része, mely figyelembe veszi a napi-és heti rendjét. Nem csak a táplálkozásra vagy mozgásra fókuszálunk, hanem arra is, hogy beilleszthető-e a napi- vagy heti rendjébe. Figyelembe vesszük a szociális kapcsolatokat és a családi tényezőket.

Személy szerint nem vagyok elkötelezve egyetlen csoda-diétás vagy csoda-edzéses eszme vagy cég mellett, hogy belenyomjam olyasmibe, ami az Ön számára nem feltétlen lesz segítség.

Nem receptet, hanem lehetőséget és eszközt adok arra, hogy Önmaga érezzen rá saját magára.

HISZEM, HOGY:

 • az egészség kulcsa nem a folyton változó, szélsőséges trendek által diktált bizonytalan irányzatokban keresendő
 • az egészséges életmód nem csak a fogyókúráról vagy “beach-body”-ról szól
 • az egészség nem egy lelkiismeret furdalásban és gyomorgörcsben élt élet eredménye
 • a testünk visszajelzéseinek figyelése és helyes értékelése segít megérteni az egyéni sajátosságokat, igényeket és ezekkel valóban személyre szabottá tudjuk tenni a stratégiai lépéseket
 • az elérhető legmagasabb szintű egészség elérése tudományosan megalapozott, tényeken alapuló, de ésszerű és személyre adaptált coachinggal elérhető
 • MEG TUDJA CSINÁLNI!

KÖZVETLEN ELÉRHETŐSÉGEK A COACHOZ

ELÉRHETŐSÉGEK:

Tóth Nóra
Telefon:+36 70 770 67 48
e-mail: norahcoaching@gmail.com
web: www.norahcoaching.hu

Bejelentkezés: e-mail- en keresztül, egész nap telefonon, minden hétköznap 08:00 és 18:00 között
KÖVESS INSTAGRAMMON: www.instagram.com/norahcoaching
KÖVESS FACEBOOKON: www.facebook.com/norahcoachingofficial